REGULAMIN SKLEPU DREADLOCKBOX.COM

DEFINICJE

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Dreadlockbox.com;

 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dreadlockbox.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy www.dreadlockbox.com, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 11. Produkt tworzony na specjalne zamówienie klienta- produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta, którego zamówienie odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie www.dreadlockbox.com lub jest złożone poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy info@dreadlockbox.com.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego: Jacek Dowlaszewicz Synthetic Hairstyle, Blokowa 1/2, 47-100 Strzelce Opolskie (NIP: PL7561948734, REGON: 365328350 ) pod adresem www.dreadlockbox.com.

 2. Kontaktu ze Sprzedającym można dokonać za pomocą adresu e-mail: info@dreadlockbox.com lub formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej sklepu w zakładce kontakt.

 3. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 4. Sklep internetowy dreadlockbox.com prowadzi sprzedaż detaliczną ręcznie robionych włosów syntetycznych oraz akcesoriów.

 5. Wszystkie Towary oferowane w sklepie dreadlockbox.com są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail).

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.dreadlockbox.com są cenami brutto. Sprzedawca jest zwolniony z podatku VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

 4. Zamówienie jest skuteczne jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany, oraz numer telefonu i adres e-mail.

 5. W przypadku gdy podane dane są nie kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 6. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

 8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 tygodni i rozpoczyna się w momencie wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 2. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej FedEx, DPD lub Pocztą Polską.

 3. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w kosztach dostawy.

 4. Płatność za zamówiony towar może nastąpić, przelewem na konto bankowe sklepu lub za pośrednictwem płatności online Stripe (przelew natychmiastowy). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Stripe, Inc, PayPal Holdings, Inc oraz PayPro SA.

 5. Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji

 6. Formy płatności obsługiwane przez sklep dostępne są pod adresem www.dreadlockbox.com/pl/5-platnosci.html

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania towaru. Aby dokonać zwrotu należy się z nami skontaktować. Adres e-mail: info@dreadlockbox.com w tytule wpisując "Zwrot".

 2. Zgodnie z przepisami Klient ma 14 dni na odesłanie zwracanego produktu (od momentu odstąpienia od umowy). Zwracany towar należy odesłać w stanie nienaruszonym (z pełnym zestawem metek, w oryginalnym opakowaniu, wraz z dowodem zakupu). Produkt nie może nosić żadnych śladów używania oraz odbiegać od stanu w momencie jego otrzymania.

 3. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków, produkt nie podlega zwrotowi.

 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych towarów.

 5. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do momentu otrzymania zwrotu produktu.

 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 7. Produkt tworzony na specjalne zamówienie klienta nie podlega zwrotowi i wymianie.

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: Imię i nazwisko Kupującego, Adres zamieszkania, dołączony dowód zakupu produktu (paragon, faktura), dokładne oznaczenie reklamowanego towaru, wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia; żądanie Reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady); datę wniesienia oraz podpis składającego reklamację. Takie zgłoszenie należy wysłać na adres e-mail: info@dreadlockbox.com, w tytule wpisując "Reklamacja".

 2. Sprzedający ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądań Reklamującego.

 3. Klient traci uprawnienia do złożenia reklamacji jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www.dreadlockbox.com/polityka-prywatnosci

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku zmiany regulaminu Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce "Regulamin" pod linkiem: www.dreadlockbox.com/regulamin. W trakcie realizacji zamówienia obowiązuje regulamin zaakceptowany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przed sądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Produkt dodany do listy życzeń

Prosta polityka prywatności

Na tej stronie używamy plików cookies, w których mogą być zapisywane Twoje dane osobowe, w celu gromadzenia danych analitycznych i marketingowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności/polityce cookies